Hierontaa, koirahierontaa, sekä liikuntapalvelut Kangasalla ja lähialueilla
Hierontaa, koirahierontaa, sekä liikuntapalvelut Kangasalla ja lähialueilla

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Hyvinvointipalvelu Heidi Ruoho

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Hyvinvointipalvelu Heidi Ruoho

Y-tunnus: 2540041-4

puhelin. 0443580004

sähköposti: info@heidog.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Heidi Ruoho

puhelin: 0443580004

sähköposti: info@heidog.fi

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää asiakasrekisteriä, jonka avulla pystytään mahdollistamaan yhteydenpito asiakkaisiin ja tallentamaan asiakkaista hoito- sekä asiakashistoria. Asiakasrekisterin avulla pystytään säilyttämään asiakkaista ajantasaiset yhteystiedot.

Henkilötietoja käytetään myös laskutuksen yhteydessä.

Asiakkaan luvalla yhteystietoja voidaan käyttää myös tarjoamiemme palveluiden tai tuotteiden markkinointiin asiakkaalle.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

Asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä kotikäyntiasiakkaista osoitetiedot. Asiakkaan tietoihin kirjataan hoito- ja asiakashistoria, sekä muut asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten koirahierontojen osalta koiran tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti

seuraavin tavoin esim.:

– Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä

– Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa

tapauksissa:

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta.

Rekisterin suojaus

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään yrityksen

toimitiloissa lukitussa tilassa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään yrityksen

tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja

tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm.

salasanasuojaus kaikissa järjestelmissä, joissa asiakastietoja on tallennettuna.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja

henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi

rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Yhteystiedot näkyvät yllä.

Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Tiedot toimitetaan rekisteröidylle yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen

tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava

virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi

rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa

määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa

yllä mainitulle yhteyshenkilölle.